Chọn câu đúng: Để mắt có thể nhìn rõ vật ở các khoảng cách khác nhau thì:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook