Chọn đáp án đúng. Trong mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ thì điện trường giữa hai bản tụ điện và từ trường trong lòng ống dây

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook