Chọn phát biểu đúng. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook