Chọn phát biểu đúng.

Hiệu suất của động cơ nhiệt cho biết

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook