Chọn phát biểu đúng nhất? Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên một đường kính.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook