Chọn phát biểu đúng ? Sóng dọc:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook