Chọn phát biểu đúng về chuyển động thẳng chậm dần đều theo chiều âm của trục tọa độ.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook