Chọn phát biểu sai? Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích phụ thuộc vào

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook