Chọn phương án đúng về sự sôi:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook