Chọn phương án sai khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook