Cho phản ứng sau: Al + NaOH + H2O NaAlO2 +  H2. Phát biểu đúng là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook