Cho sơ đồ chuyển hoá sau:


Vậy C là chất nào sau đây?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook