Chùm ánh sáng hỗn hợp gồm 4 thành phần đơn sắc: đỏ, tím, lục, lam khi đi từ không khí vào trong nước thì bức xạ có góc khúc xạ nhỏ nhất là màu:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook