Chuỗi axit amin tạo các vòng xoan lò xo trong cấu trúc bậc mấy của phân tử prôtêin ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook