Chuyển động của vật nào sau đây tịnh tiến?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook