Chuyển động thẳng đều không có đặc điểm nào dưới dây:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook