Chuyển động của vật nào sau đây được coi là đều ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook