Clorua vôi là muối của kim loại canxi với 2 loại gốc axit và clorua Cl- và hipoclorit ClO-. Vậy clorua vôi gọi là muối gì

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook