Có 1 tế bào sinh tinh của ruồi giấm (2n = 8) tham gia giảm phân, số loại tinh trùng tối đa có thể tạo thành là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook