Có 2 kim loại X, Y thỏa mãn các tính chất sau: 

X, Y lần lượt là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook