Có 2 ống nghiệm (1) và (2) cùng chứa dung dịch KI và một ít tinh bột. Cho luồng khí ozon dư qua ống (1) và nhỏ dung dịch FeCl3 vào ống (2). Hiện tượng thu nhận được từ hai ống nghiệm :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook