Có 2 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân số trứng tạo thành là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook