Có 3 dung dịch: NaOH, HCl, H2SO4. Thuốc thử duy nhất để phân biệt 3 dung dịch là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook