Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2, đều tác dụng được với dung dịch NaOH?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook