Có bao nhiêu hóa chất sau đây có thể được dùng để tách chiết sắc tố quang hợp?

I. Axêtôn.

II. Cồn 90 – 960.

III. NaCl.

IV. Benzen.

V. CH4.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook