Có bao nhiêu phương án sai khi nói về đặc điểm thích nghi và quá trình quang hợp của nhóm thực vật CAM?

(1) Sống ở vùng hoang mạc khô hạn.

(2) Khí khổng đóng vào ban ngày và mở vào ban đêm.

(3) Quá trình cố định CO2 theo chu trình Canvin được thực hiện vào ban đêm.

(4) Gồm những loài mọng nước như dứa, thanh long, xương rồng.

(5) Không xảy ra hô hấp sáng nên năng suất cao hơn thực vật C3.

(6) Quá trình cố định CO2 diễn ra ở 2 khoảng thời gian khác nhau tại 2 loại lục lạp.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook