Có bao nhiêu số phức thỏa mãn \({z^2} + 2\left( {\overline z } \right) = 0\)?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook