Có bao nhiêu số phức $z$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện \(|z| = 5\) và \(z = \bar z\).

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook