Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn ${{\left| z-1 \right|}^{2}}+\left| z-{{z}^{2}} \right|i+\left( z+\overline{z} \right){{i}^{2019}}=1$?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook