Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook