Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook