Cơ cấu dân số thể hiện được tình hình sinh tử, tuổi thọ, khả năng phát triển dân số và nguồn lao động của một quốc gia là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook