X có công thức phân tử H2NRCOOH. Cho 50 ml dung dịch X tác dụngvừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M, ...
X có công thức phân tử H2NRCOOH. Cho 50 ml dung dịch X tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,5M, dung dịch thu được phản ứng vừa đủ với 50 ml dung dịch NaOH 1,6M. Mặt khác, nếu trung hòa 250 ml dung dịch X bằng dung dịch KOH rồi đem cô cạn thì thu được 35 gam muối. Gốc R là 
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook