Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau, dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox, vị trí cân bằng của hai vật cùng tọa độ 0. Biên độ con lắc 1 là \[{{A}_{1}}=\text{ }3\text{ }cm,\] của con lắc 2 là \[{{A}_{2}}=\text{ }6\text{ }cm.\] Trong quá trình dao động khoảng cách lớn nhất giữa hai vật theo phương Ox là \[3\sqrt{3}cm\]. Khi động năng của con lắc 1 đạt cực đại bằng W thì động năng của con lắc 2 là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook