Cơ năng của một vật có khối lượng m dao động điều hòa với chu kì T và biên độ A là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook