Có những cách phát tán quả và hạt nào :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook