Cơ quan dưới đây có trong khoang bụng là:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook