Có thể điều chế metan bằng cách nung hỗn hợp “vôi tôi xút”, X là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook