Có thể dùng H2SO4 đặc để làm khô tất cả các khí trong dãy nào?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook