Có thể phân biệt muối amoni với các muối khác bằng cách cho tác dụng với kiềm mạnh, vì khi đó ống nghiệm đựng muối amoni

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook