Có thể tìm thấy túi bào tử và bào tử ở bộ phận nào của cây dương xỉ?
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook