Xuân" /> Xuân" />

Con hãy chọn câu hỏi đúng cho bộ phận in đậm trong câu dưới đây :

Xuân trồng hạt đào vào vò để sau này cả gia đình được ăn những trái ngọt.

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook