Ông bạn ấy được tặng " /> Ông bạn ấy được tặng " />

Con hãy điền từ còn thiếu để hoàn chỉnh câu sau:

Ông bạn ấy được tặng ………….. Chiến công

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook