Con hiểu ba dòng cuối như thế nào?

“Nếu trên trái đất này, trẻ con biến mất
Thì bay hay bò
Cũng vô nghĩa như nhau”

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook