Con lắc đơn được treo trong thang máy. Gọi T là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đứng yên. T’ là chu kì dao động của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 0,1g. Tỉ số \[\frac{{{T}'}}{T}\] bằng

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook