Công A và nhiệt lượng Q cùng dấu với nhau trong trường hợp hệ:

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook