Công suất phát xạ của Mặt Trời là 3,9.1026W, cho c = 3.108m/s. Trong 2,5h khối lượng Mặt Trời giảm mất

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook