Công thức cấu tạo CH3CH(CH3)CH2CH2CH3 ứng với tên gọi nào sau đây ?

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook