Công thức tính tổng trở của đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây có cảm kháng \[{{Z}_{L}}\] và tụ điện có dung kháng \[{{Z}_{C}}\] mắc nối tiếp là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook