Công thức tổng quát của amin mạch hở có dạng là :

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook